SUN TEN - Qing Zao Jiu Fei Tang (Eriobotrya and Ophiopogon Combination)

SUN TEN - Qing Zao Jiu Fei Tang (Eriobotrya and Ophiopogon Combination)

19.00

Qing Zao Jiu Fei Tang (Eriobotrya and Ophiopogon Combination) is a traditional Chinese formula.

Qing Zao Jiu Fei Tang contains:

Sang Ye (Mulberry Leaf) 25.2%

Shi Gao (Gypsum) 21.6%

Mai Men Dong (Ophiopogon) 10%

Gan Cao (Licorice) 8.4%

Hu Ma Ren (Sesame Seeds) 8.4%

E Jiao (Gelatin) 6.6%

Xing Ren (Apricot Seed) 6.6%

Ren Shen (Ginseng) 6.6%

Pi Pa Ye (Erobotrya) 6.6%

Contents:

500mg/capsule

100 capsules/bottle

Quantity:
Add To Cart