Cart 0
FINAL red bar.png

吴明杰医生简介

about dr wu.jpg

吴明杰,中医博士,凤阳门道医第二十代传人,也是唯一一个在美国教授凤阳门医学之人。吴明杰医生还是一位太极和气功修行方面的大师。

吴明杰医生出生于潮汕中医世家,7岁起就随其父吴木清学习凤阳门道医。后进修广州中医学院,拜丹道派民间中医傳伟中为师,师从黄宏猷老师,谭辉老师。随杨家太极拳第五代传人朱振舜师父炼习内家拳二十多年。1994年完成12万字博士论文《自然疗法防治肿瘤的研究》荣获中医哲学博士学位,30多年来集多家学派之长,探讨中医防病治病规律,对癌症及许多疑难病症有独特见解及治疗手段,研究并推广癌症自然疗法多年。

吴明杰医生有近30年的教授太极和气功的经验。他以治病救人,和教导病人如何健康生活,如何更好地活在当下为己任。

请点击这里阅读Emerson医院对吴医生的访谈。 this Q&A.

FINAL red bar.png

专家列表


认证太极教授师

Denise M. Nagel, MD.

Michael K. Leacher

Nonny C. Levy

Susan Phillips

June Matson

Judith Welsh


无为气功认证助理教授师

Wendy Zhu zhealthcoach@gmail.com

Bai Jian Zhou

June Natson

Ray Zhu

Sining Zhan


持证针灸师

Wen Tian, Lic, Acu - (617) 816-3698


认证铜人和量子理疗师

Isaias Hutcheon | (860)987-7633| 45 South Main Street, Suite 100, West Hartford, CT 06107

Judith Welsh(978)897-9215| 76 Nason Street, Maynard, MA 01754

Kathy Chang(617)682-9328 | 76 Nason Street, Maynard, MA 01754

Christine Wilson(413)426-1317 | 1223 Thorndike Street, Palmer, MA 01067

Randy Emerson(413)348-5278 | Monson, MA 01057

Jennifer Eliot(978)870-9259 | Clinton, MA 01510

Gail Gorman | Merrimac, MA 01860 | gail.gorman2@verizon.net

Denise Nagel, M.D. | Lexington, MA 02412 | denisenagelmd@gmail.com

Donna Richmond | (978)514-2493 | Acton, MA 01720

Jon Yates(978)590-1351 | Sudbury, MA 01776

Yea-Wen Marks(410)585-7755 | Severna Park, MD 21146

认证气功师

Erik Harris chiforhealing@gmail.com | 860-593-8397 | West Hartford, CT

Michele Kelley   chelkell1252513@comcast.net | Simsbury, CT

Wayne Yee wanoyee@comcast.net | Monson, MA

Margaret Stewart    mstewart03@mac.com | Collinsville, CT

Lee Lim  brothersliv@comcast.net | Rutherfort, NJ

Margaret Tracy mjt1955@hotmail.com

Denise Gander 111dmg@cox.net

Mitch Lucas  mpl1956@comecast.net.net

Jamie Yee heavenandearthenergy.com | Monson, MA

Bob Doherty   computerrooms@gmail.com | Framingham, MA | 508-875-5171

Denise Nagel, MD denisenagelmd@gmail.com | Lexington, MA | 781-861-0061

Svetlana Anderson  info.melodymotion@gmail.com | 860-575-5032 | www.melodymotion.vpweb.com | Deep River, CT

Dorrit Schuchter  dorrritschuchter@mac.com | 978-263-3791

Carolyn McDonald  camcd@comcast.net | 978-567-9003

Jennifer Delorenzo Backer  backer143@att.net | 860-918-2613

Daohui Chen  daohui68@hotmail.com | 978-844-0932

Theresa McGee  tmcgee1@cox.net

Jennifer Luthwww.luthskarate.com | 978-448-3600

Tevia Feng  White Tiger Qigong | www.whitetigerqigong.com | Bali, Indonesia

认证推拿师

Svetlana Anderson  info.melodymotion@gmail.com | 860-575-5032 | www.melodymotion.vpweb.com | Deep River, CT

Daohui Chen  daohui68@hotmail.com | 978-844-0932

Yumei Zhang  857-222-6594 | http://www.naturalhealingofasia.com

Changlan Qiu  917-710-8100

Changling Chou 646-637-1008

Tevia Feng White Tiger Qigong | www.whitetigerqigong.com | Bali, Indonesia

Jennifer Luth  www.luthskarate.com | 978-448-3600

Karen Yeekiuy1688@gmail.com | 617-620-5860

Cai Ping Huang  617-803-8186

Hiu Chow  wenchow486@gmail.com | 339-221-6285

Mei Wong  mei.lilianjessicagmail.com | 646-701-3328

Youk Ping Cai  yuekpingcai@gmail.com | 617-304-1756

Chuanxia Wang  626-203-1530

Aiqin Feng  Qiaoyun | 646-623-2889

Fengxian He - 347-628-2338

Zuo Zheng Liang - 617-606-1771 | WeChat: zheng1771

Wen Liang - 617-331-3752

Kathy Liang - 617-710-5093 | kathyzliang@gmail.com | WeChat : kathyliang888

Shi Ru Huang - 617-710-5093

Judith Welshwelshja@comcast.net

Haiyan Fong , Tel: 860-214-6988 (Maynard, MA)

Lin Zhu, Tel: 917-340-8566 (Flushing , NY)

Bo Jiang, Tel: 640-945-6559 (PA)

FINAL red bar.png

诊所地址

美国:45 S Main St, Suite 100, West Hartford, CT - 978-790-8888

 76 Nason St, Maynard, MA - 978-790-8888

中国: 广东省普宁市,福建省武夷山市

 

吴医生最佳联系方式:致电或短信 978-790-8888